99 

คู่เลขศักดิ์สิทธิ์สุดยอดปาฏิหาริย์ ความสำเร็จสูงสุดอย่างมหัศจรรย์ อำนาจ วาสนา บารมี บุญเก่า โชคลาภ อำนาจจิตเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า

เลข 9 เป็นเลขแห่งความศักดิ์สิทธิ์ มีพลังเร้นลับ บ่งถึงความสำเร็จได้อย่างอัศจรรย์ ได้พลังจากสิ่งเร้นลับในจักรวาล เป็นเลขแห่งพระจิต เป็นผู้ให้ ผู้ช่วยเหลือ ผู้มีมากล้นเหลือเฟือ มีพรสวรรค์ มีอำนาจจิต มีฤทธิ์ทางใจ สนใจศาสตร์ลี้ลับ ลักธิ ศาสนา มีโชคลาภไม่คาดฝันเข้ามาเสมอๆ มีลางสังหรณ์พิเศษ เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณชั้นสูงได้ ทำสิ่งใดขลังมีพลังวิเศษ คำพูดมีฤทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พูดแล้วปรากฏ มีได้ของดีของวิเศษจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พัวพันกับพลังอำนาจจากอดีต สนใจเรื่องเหนือธรรมชาติ ศาสนา ปรัชญา ศาสตร์วิชาชั้นสูงทั้งหมด ทั้งโหราศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ดาราศาสตร์ จิตศาสตร์ จักรวาลวิทยา พลังจิต วิปัสสนา ณาณ กรรมฐาน ใช้ความเซ้นส์มากกว่าเหตุผล มีญาณหยั่งรู้ดีเยี่ยม ฝันแม่นยำ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้มภัย ดลบันดาลผลตลอดเวลา จึงปรากฏลาภผลสมบัติ ลาภลอย โชคลาภฟลุ๊คๆ แบบเหนือคาดหมายเสมอๆ

บุคคลเลข 9 มีบุคลิกแปลกกว่าคนอื่น โดดเด่นไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือน แต่เข้มขลังน่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นศรัทธารุนแรง พลังจิตอำนาจใจสูง รักสันโดษ เข้าในโลกธาตุ เข้าถึงโลกธรรม มีประสบการณ์สื่อสารทางจิต มีอำนาจบารมี วาสนาดีเด่น อนุรักษ์นิยม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีความแน่นอนชัดเจน

99 มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์สูงเด่นแห่งราชาเลข 9 สองตัว จึงปรากฏผลทวีแห่งกำลัง 9 อย่างเอกอุ เลข9 ดีวิเศษเท่าใด 99 ดีคูณสิบเข้าไป และเมื่อบวกกันได้ 18 จึงแฝงเอาคุณลักษณ์ของอำนาจแห่งอาทิตย์ ราหูในด้านดีทั้งหมดเข้าไว้ด้วย คือความฉลาดไวพริบดี มีความกล้า มีมหาอำนาจราชศักดิ์ มั่นใจในตัวเอง จริงกับชีวิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ไม่ล้มเลิกหากไม่สำเร็จ พลังจิตแรง คุมบริวารได้ทั้งทางกายทางใจ ครบทั้งพระเดชพระคุณ และเมตตามหานิยม