82 

คู่สมพล อำนาจ อิทธิพล ความสามารถ ความรู้ ความชำนาญ ยศ ศักดิ์ ตำแหน่ง กำไรชีวิต 8 คือราหู 2 คือใจ จิตใต้สำนึก = ราหูอยู่ในใจ ใจก็ใหญ่โต นักเลงใหญ่ รักพวกรักพวกพ้อง ใจมีอำนาจมาก กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ คิดแล้วทำเลย จันทร์ธาตุน้ำ ราหูธาตุลม น้ำ+ลม = พายุ ถ้าร้ายก็พินาศกันไป ถ้าพายุส่งให้ดี ก็ดีเร็ว ดีแรง ดีฉับพลันทันที คู่ 82 จึงเป็นคู่เลขแรงที่พลิกชีวิต ยกชะตาได้รวดเร็วอีกคู่เลขหนึ่ง

82 : แฝงอำนาจอาทิตย์ มฤตยู และกำลังเสาร์ 10 อยู่ด้วย รวมอำนาจดาวบาปเคราะห์ใหญ่ๆ ทั้งสิ้น จันทร์ราหูอยู่ในเลข 10 กงล้อแห่งโชคชะตา เครื่องหมายแทนความรัก พระเจ้า อำนาจ แสงสว่าง ซึ่งสามารถบันดาลสร้างสรรค์ได้ทุกสิ่ง และยังรวมเอาจินตนาการการสร้างความคาดหวัง เพียงมีไฟฝันแรงบันดาลใจสิ่งที่คิดปรารถนาจะเกิดเป็นจริงได้อย่างไม่มีข้อกำหนดไม่มีกฎยกเว้นเลย ผู้อยู่ในอิทธิพลของเลข 10 จึงเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจมหาศาลแห่งการก่อกำเนิดบันดาลโชคลาภในตัวเอง สร้างฝันให้เป็นจริงได้ด้วยอำนาจจิต ฤทธิ์แห่งใจของตนเอง และยังหมายถึงอำนาจแห่งการทำลายล้างอันมหาศาลด้วย เช่นเดียวกับพลังธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนล้นเหลือแก่โลกธาตุ และธรรมชาติก็สามารถล้างทำลายทุกสิ่งลงได้ในพริบตา!! และทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นที่กล่าวมานี้เกิดได้ฉับพลันในพริบตา ด้วยกำลังมหาศาลของมฤตยู เลข 82 อำนาจมากขนาดนี้ จึงถูกนำมาใช้กับงานหนัก งานยากเกินคนอื่น ที่ต้องใช้อำนาจมาก ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมาก จะเสริมให้สำเร็จได้อย่างดีและรวดเร็วมาก ผู้จะใช้เลขนี้ควรเช็คพื้นดวงชะตา และสาขาอาชีพด้วย อีกทั้งต้องวางกลเลขอย่างแยบคาย มีดาวเสริม ดาวหนุน ในจุดดีและจุดด้วยให้เกิดความสมดุล ก็จะอัศจรรย์ใจกับการเปลี่ยนแปลงชะตาได้อย่างรวดเร็ว

82 เปรียบเหมือนพญามาเฟีย มั่งคั่งอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีขวากหนามรอบตัว หากไม่มีศีลธรรมค้ำชูใจ บทดีก็ดีสุด บทตกก็ต่ำสุดเช่นกัน การใช้เบอร์นี้ให้เกิดผลเด่นดีอย่างยิ่งยวดก็คือ ต้องซื่อสัตย์ มีสัจจะ และศีลธรรมในจิตใจ แม้ได้ไปใช้ติดเนื้อติดตัวก็จะมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างรวดเร็ว