59/95 : พฤหัส เกต

ความสำเร็จ ความโชคดี อำนาจ วาสนา สิ่งเหนือธรรมชาติ คุณธรรม

95 เกตุ ดาวพฤหัส บวกกันได้ 14 เป็นกำลังเลขจักรพรรดิตามหลักพยากรณ์เลขเจ็ดตัว วิญญาณ = 5 เลขคู่นี้บอกถึงความเป็นผู้โชคดี อำนาจราชศักดิ์ วาสนาบารมี ฉลาด เป็นตัวของตัวเอง บริวารมาก คนเชื่อถือสนับสนุน เป็นที่ศรัทธาไว้วางใจ วางตัวโดดเด่น กริยามารยามภูมิฐาน เป็นผู้นำ หัวคิดทันสมัย ความรู้ดี รอบคอบสุขุมมีไหวพริบปฏิภาณ มีความสามารถทางการสื่อสารเจรจา

เลข 95 บอกถึงความสำเร็จมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน ความสุข อุดมสมบูรณ์ ผู้ปกครอง ผู้มีอำนาจวาสนา ได้รับการสนับ เชื่อถือ จากผู้ใหญ่ ยึดมั่นในหลักการ สนใจเรียนรู้ มากศาสตร์มากวิชา หลากหลายแขนง เป็นผู้เข้าในประเพณี พิธีกรรมโบราณ เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี บุญบารมีดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีญาณสังหรณ์พิเศษในตัวเอง สนใจเรื่องจิตวิญญาณ ศาสนาและศาสตร์ลี้ลีบ มักได้รับยกย่องศรัทธานับถือจากปวงชน เป็นคู่เลขศักดิ์สิทธ์เปรียบได้เท่ามียันต์คุ้มครองดวงชะตา พฤหัสเป็นดาวครู ดาวคุณธรรม ศีลธรรม ความรู้สูงส่ง โชคดีสำเร็จ เมื่อประกบ 9 ดาวพระเกตคู่กัน พฤหัสก็ยิ่งแสดงกำลังมากตามอำนาจแห่งดาว9 ส่งกำลังญาณพิเศษที่มีเข้มข้นขึ้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตา ทำบุญทำทานเห็นผลไวทันใจ ได้สัมผัสพลังเหนือธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีระดับสูงๆ ผู้ใหญ่เมตตามาก ฝักใฝ่ทางบุญทางกุศล มิติเร้นลับ ถ้าปฏิบัติภาวนาสมาธิ จะเข้าถึงสภาวะธรรมขั้นสูงได้ง่าย เป็นคู่เลขของคนดวงดี ชะตาสูงส่ง