5

ดาวพฤหัส ผู้มีอำนาจ สมณะพราหมณ์ นักปราชญ์ ศาสนา ความเชื่อ ความโชคดีสำเร็จ

เลข 5 ดาวพฤหัส ธาตุดิน

เลข 5 ดาวประธานแห่งศุภเคราะห์ เป็นสัญญาลักษณ์ของสิริมงคล ความอุดมสมบูรณ์ การสนใจใฝ่หาความรู้ ความมีสติ ความรอบคอบ เป็นนักปกครอง ยุติธรรม มีอำนาจ ครูบาอาจารย์ นักปราชญ์ สมณะพราหมณ์ ผู้ใหญ่ ผู้มีพระคุณ ความน่าเชื่อถือ ศรัทธา รักการเรียนรู้ ใจร้อนแต่ไม่วู่วาม ไม่เอาเปรียบใครไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ ทนเห็นคนถูกเอาเปรียบไม่ได้ เจ้าระเบียบ ซื่อสัตย์ อนุรักษ์นิยม มีศรัทธาจริตเชื่อในเรื่องศาสนา ไสยศาสตร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์

เป้าหมายสูงขนาดอยากขึ้นไปยืนจุดสูงสุดของโลก เพื่อกะเกณฑ์กำหนดดีให้มนุษย์ได้ เขาติดดี และรักในการออกคำสั่ง และสร้างวินัย กฎ ข้อบังคับให้กับผู้คน มักมีการกระทำทั้งที่ดี หรือไม่ดี จากพื้นฐานความคิด อาจถูกชักจูงไปทางผิดหากได้ข้อมูลมาไม่ดี เชื่ออะไรแล้วเปลี่ยนแปลงยาก รักความจริง จริงใจในความสัมพันธ์ ไวต่อสิ่งเท็จ ชอบเห็นโลกกว้าง ปรารถนาการเรียนรู้ทุกสิ่งอย่าง มีความเป็นเลิศ เป็นคุรุอาจารย์ นักปราชญ์ ปรัชญาเด่น มองโลกในแง่ดี มีเสน่ห์ดึงดูดใจ เชื่อ ศรัทธา เลื่อมใสสิ่งใดยาก แต่หากเชื่อแล้ว จะเคร่งครัดศรัทธาไม่ลดละอย่างสิ้นสงสัย มีทัศนคติสุดโต่ง ไม่เคร่งครัดศรัทธา ก็ไร้ศาสนาไปเลย

ใจกว้างให้อภัยโดยธรรมชาติ มักเกิดสำนึกรู้ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ได้ด้วยตนเอง เกลียดการหลอดลวงมดเท็จ รักสัตว์ เมตตาอารีย์ คุ้มครองปกป้องช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เมตตาเพื่อนมนุษย์เช่นไร ก็เมตตาสรรพสัตว์เช่นนั้น มีความฝันใฝ่ทะเยอทะยานอย่างลึกซึ้ง ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และเป็นผู้ประสบโชคดี แคล้วคลาดภัยอยู่เสมอ

เลขที่มีพลังงานแฝงของเลข 5 : 05, 14, 23, 32, 41, 50, 68, 77, 86, 95

อาชีพ : นักบวช ครู อาจารย์ แพทย์ โหราจารย์ ผู้พิพากษา นักวิชาการ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา โค้ช นักบริหาร ที่ปรึกษา อาชีพสุจริตทุกอย่าง

สี : ส้ม

ระยะการเดินทาง : ดวงพฤหัสโคจรราศีละ 1 ปี ครบจักรราศีใช้เวลา 12 ปี เดินทวนเข็มนาฬิกาวนขวาไปซ้าย
เจ้าเรือน : ราศีธนู / มีน ภพศุภะ วินาศย เรือนที่9 / 12
ดาวคู่มิตร : ดาว1 ดาวอาทิตย์ โชคดี มีสุข ผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุน
ดาวคู่ธาตุ : ดาว2 ดาวจันทร์ ธาตุดิน มหานิยม ลาภผล อุดมสมบูรณ์ ความเมตตาอ่อนโยน หนักแน่น อดทน ผู้ชายจะได้ลาภจากผู้หญิง ส่วนหญิงจะได้คู่มีคุณธรรมได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่
ดาวคู่สมพล : ดาว3 ดาวอังคาร ทำการใดสำเร็จ ผู้ใหญ่ให้คุณ ได้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว
ดาวคู่ศัตรู : ดาว2 ดาวจันทร์ ถูกตำหนิ เพ่งเล็งจากผู้ใหญ่