36 /63

อังคาร ศุกร์ คู่มิตร ความสุขสำเร็จสามัคคี ชัยชนะ ความรักสดชื่นสมหวัง อบอุ่นโรแมนติก เสน่ห์ดึงดูดใจ แวดล้อมด้วยคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือ มิตรสหายมาก ชีวิตประสบความสำเร็จ คู่เลขดึงดูดเงินทองคู่รักคู่ชีวิต ครอบครัวอบอุ่นรักใคร่ปรองดองชุ่มเย็น รากฐานมั่นคง เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แสดงพลังงานสมดุล ของหญิงชาย ความรัก อารมณ์ การกระทำ ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ มีพรสวรรค์ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เสน่ห์แรง คนรักคนชอบเยอะ มีรายได้ดี หาเงินง่ายใช้เงินคล่อง ถือตัว มั่นใจในตัวเอง กว้างขวางในสังคม

36 มีวิญญาณเลข = 9 เลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความสำเร็จ อำนาจคุ้มครองป้องกันภัย จึงมีแรงเสริมให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน ทำกิจการใดสำเร็จ สำราญ เบิกบานมีความสุข สวยหล่อเลือกได้ ค้าขายก็ดี เพราะรักคน รักของ จะเลือกแต่ของดีดีมาขาย เป็นผู้ส่งต่อความรัก ความสุขความเบิกบาน ขายของไม่ง้อใครคนก็มารอซื้อ เสน่ห์ของเลขนี้เป็นแบบนี้จริงๆ