24 

คู่มิตร เงินตรา เสน่ห์เมตตามหานิยม ความรัก โชคลาภ ความสำเร็จ การสร้างสรรค์

เป็นหมายเลขที่แสดงความโชคดีขั้นสุดอีกเลขหนึ่ง เป็นเลขแห่งโชคลาภ ความรัก เมตตามหานิยมโดยตรง จะมีผู้ให้ความร่วมมือ จะได้รับความช่วยเหลือโอบอุ้มบริการจากทุกสายงานเป็นอย่างดี และยังเป็นเลขที่แสดงผลความดีงาม อ่อนโยน ร่าเริงเบิกบาน ของความรัก ความสัมพันธ์ โดนเฉาะอย่างยิ่งเพศตรงข้ามจะนำความพึงพอใจมาสู่อยู่เสมอ เป็นเลขมงคลอย่าสูงให้พลังของความรัก เงินตรา โชคลาภ ความรัก ความสำเร็จโดยตรง

24 พลังจันทร์และพุธ มีวิญญาณเลข = 6 ดาวศุกร์ เลขคู่นี้จึงมีพลังของความรัก ความอ่อนหวานอ่อนโยน การเงินการคลังเงินตรา ผลประโยชน์อยู่อย่างเต็มกำลัง อ่อนไหว ใจอ่อน คล้อยตามคนอื่นง่าย ( ต้องวางกลเลขพลังหยาง ความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว สติปัญญาไว้ในเบอร์ด้วยพลังของเบอร์จึงจะสมดุลวิเศษ ) กริยามารยาทนุ่มนวล เป็นเลขคู่มิตรที่ให้คุณอย่างยิ่ง มิตรสหายมาก มีกัลยาณมิตรอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของคนทั้งหลาย ไหวพริบสติปัญญาว่องไวแตกฉาน เสน่ห์รุนแรง

เลข 24 เป็นเลขศิลปิน ศิลปะ กวี เพ้อฝันจินตนาการ นักค้าขายชั้นยอด นักคิด นักวิชาการชั้นเยี่ยม ไหวพริบปฏิภาณแก้ปัญหาอุปสรรคด้วยความอะลุ้มอล่วย บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น ควบคุมศาสตร์ ศิลป์ ได้ดีทุกสาขาปัญญาไว หยั่งอนาคตกาลได้ถูกต้อง เข้าใจเหตุปัจจุบันได้ดี ทำการใดใดละเอียดลออ ไม่หยาบฉาบฉวย มีความประณีต ละเมียดละไม ลึกซึ้ง

24 คือพลังแห่งความโชคดีทุกด้าน ทั้งโชคลาภ ประโยชน์ ทรัพย์สมบัติ ยศศักดิ์ การงาน การค้า ควบคุมคน การเรียนการศึกษา ครอบครัว ความรัก 24 อยู่ที่ไหนที่นั่นโชคดี