14 

การผสานระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่ง ผู้ใหญ่เมตตา ชอบเรียนรู้ สติปัญญาดี เป็นผู้นำ

14 อาทิตย์ พุธ มีผลรวมเป็นพฤหัส 5

14 เป็นเลขกำลังจักรพรรดิตามโหราศาสตร์ไทย อาทิตย์สัญญาลักษณ์แห่งแสงสว่าง ความริเริ่ม รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ผู้นำ / พุธ4 สติปัญญา ความรอบรู้ เฉลียวฉลาด เฉียบแหลม / ผลรวม 5 พฤหัส ความโชคดี คุณธรรมความรู้ ความดี

เป็นคู่เลขแห่งปัญญา มหานิยม เสริมส่งให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงและมั่นคง เรียนรู้เร็วเรียนเก่ง ปัญญาไวเฉียบแหลม เชื่อมั่นในตัวเอง มีความเป็นผู้นำ รักดี รักเด่น ฝันใหญ่คาดหวังสูง กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจ คิดแล้วทำ ทำอะไรแล้วรับผิดชอบจนประสบความสำเร็จด้วยดี ทันคน ไม่เสียรู้ ไม่เสียเหลี่ยมใคร รักความถูกต้อง ยุติธรรม มีเมตตามหานิยมในตัว มักได้รับความเอ็นดูอุปถัมภ์เป็นกรณีพิเศษจากเจ้านาย ผู้ใหญ่ บิดามารดา เป็นที่รักของคนทั้งหลาย สนใจเรื่องการศึกษา ไม่เอาเปรียบใคร อุปนิสัยกริยาวาจาน่ารัก ผู้ใหญ่เอ็นดู ไว้ใจเชื่อถือ เชื่อมั่น ใจร้อน ปากไวบ้าง แต่ไม่ก้าวร้าว ทันเหลี่ยมคน ไหวพริบดี เข้ากับคนได้ทุกระดับ บุคลิกน่าเชื่อ ภูมิฐาน

14 เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับสารธารณะชนคนทั้งหลาย วาจาเป็นทรัพย์ เป็นโชค ทั้งนักเขียน นักข่าว นักพิมพ์ นักพูด สื่อมวลชนทุกประเภท นักค้า นักขาย นายหน้า ทนายความ เกี่ยวพันให้คุณมากับเลขนี้

มักเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ๆ ไปกว่าเดิม เหมาะกับงานท้าทาย ใช้ปัญญา การเก็งกำไร การเสี่ยงด้านการลงทุนจะนำโชคลาภผลสมบัติเข้ามาให้ งานท่องเที่ยว งานที่เคลื่อนไหว การต่างประเทศ การติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก ๆ แม่มีผิดพลาด สะดุดเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่ก็จะเป็นการล้มเพื่อเปลี่ยนแปลง และจะดีขึ้นๆ ตลอด

” โชคลาภ โชคดี “ ของเลข 14 มากจากการบริหารเงินก้อนใหญ่ โครงการเสี่ยงใหญ่ๆ เป็นเลขนักบริหารการเงิน การคลัง หากวางกำลังเลขเบอร์ดี เบอร์นี้ให้คุณใหญ่หลวงทางการเงิน

เลข 14 บอการเลื่อนขั้น เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่งด้วย นักเรียน นักศึกษา ใช้เลขคู่มักเรียนเก่ง สนใจใฝ่ดี ร่ำเรียนสูงส่งไปไกลถึงต่างประเทศ สอบชิงทุนใดใดมีโอกาสชนะ เข้าได้ดีกับงานวิชาการ นักคิด นักวิเคราะห์ นักพัฒนา นักวางแผน เจรจา ต่อรอง ข้าราชการ นักการทูต นักพูด วิทยากร นักบรรยาย ครูบาอาจารย์