โหราศาสตร์คือการศึกษาอิทธิพลของวัตถุในจักรวาลที่อยู่ห่างไกล และแสดงผลกับชีวิตมนุษย์ เป็นหนึ่งในกุญแจที่จะช่วยเปิดประตูสู่ความเข้าตัวตนที่แท้จริงของเรา เป็นปรากฏการณ์พลังงานของดวงดาวที่เกิดขึ้นจริงของตำแหน่งดวงดาว ณ. เวลา-สถานที่ ที่คุณเกิด แสดงผลสะท้อนกับเวลา-สถานที่ ณ.ปัจจุบัน การตะหนักรู้แผนภูมิดวงชะตาของตัวเองว่ามีอดีตอย่างไร? มีจุดมุ่งหมายของดวงวิญญาณอย่างไร? พฤติกรรมด้านลบจากหลายภพชาติคืออะไร พรสวรรค์ด้านบวกคืออะไร กรรมติดค้างที่ต้องมาชำระในชาตินี้คืออะไร? ตำแหน่งดวงดาว-เวลา-นาทีที่ดีที่สุดของชีวิตในแต่ละวัน เดือน ปี และแต่ละช่วงชีวิตคือตอนไหน เวลาร้ายๆ ที่เส้นเวลาแห่งกรรมประสานกับปัจจุบันคือเมื่อไหร่ คนรัก ผู้คนในความสัมพันธ์ เป็นอย่างไร เป็นครูกรรมเรื่องใด สิ่งเหล่านี้โหราศาสตร์อธิบายได้ด้วยตำแหน่งและสัมพันธ์รังสีของดวงดาว จะทำให้คุณรู้จังหวะชีวิตและช่วยยกระดับชะตาชีวิตอย่างมาก เพื่อที่คุณจะเดินทางสั่นพ้องไปกับกระแสพลังงานของชีวิต โดยไม่ต่อต้านมัน ซึ่งมันจะให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยแผนที่ชีวิตของคุณที่ฟ้าบันทึกเรื่องราวไว้

ราศีของคุณ ถูกคำนวณขึ้นตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ ณ.เวลา และ สถานที่ ที่คุณเกิดนับจากลมหายใจเฮือกแรก ดวงอาทิตย์ใจกลางระบบสุริยะคือ “กลไกของโหราศาสตร์” จากแรงดึงดูดโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ สั่นสะเทือนรังสีถ่ายโอนออกมาสั่นพ้องต่อกันและกันตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงดวงจันทร์ โลก และเราด้วยที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนั้น

☀ดวงอาทิตย์แผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กเรียกว่า Heliopause (ลมสุริยะ) ออกมาอย่างต่อเนื่อง ลมสุริยะเป็นกระแสพลังงานหลายมิติที่นำพาข้อมูลของแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และแรงดึงดูด-โน้มถ่วงของดาวเคราะห์ ณ ขณะนั้น การซ้อนทับของสนามแม่เหล็กทำให้เกิดการเหนี่ยวนำและถ่ายโอนข้อมูล!!

รูปแบบหลายมิติภายในลมสุริยะสะท้อนสถานะพลังงานของดวงอาทิตย์ ในขณะที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นแสดงการดึงดูดผ่านแรงโน้มถ่วง ดวงอาทิตย์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากแรงดึงนี้จากดาวเคราะห์ สถานการณ์เปลี่ยนไปทุกขณะเพราะทั้งหมดล้วนสั่นสะเทือนเคลื่อนที่ตลอดเวลา และดาวเคราะห์ก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ส่งแรงดึงดูดต่อดวงอาทิตย์ เปลี่ยนแปลงรูปแบบสะท้อนมาถึงสนามกริดของเราอย่างต่อเนื่อง เมื่อลมสุริยะของดวงอาทิตย์กระทบโลก มันจะฝากรูปแบบไว้บนกริดแม่เหล็กของเราเอง ตารางแม่เหล็กของโลกมีรูปแบบไดนามิก และตอบสนองต่อการสร้างรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง จากลักษณะไดนามิกและการเปลี่ยนแปลงสนามกริดของเรา รูปแบบเหล่านี้จะมีอิทธิพลมากหรือน้อย จึงเกี่ยวโยงกับตำแหน่งต่างๆ ของโลกด้วย สิ่งนี้อธิบายว่าทำไม? นักโหราศาสตร์จึงคำนวณตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว ดาวเคราะห์ เวลา และสถานที่ พลังงานที่กระทบสนามแม่เหล็กโลก สะท้อนถึงเราผ่าน DNA ซึ่งเป็นตัวรับที่มีความไวต่อแม่เหล็กสูง แผนที่ชีวิตของเราจึงถูกฝังอยู่ใน DNA นับแต่วินาที่แรกที่เราหายใจ นี่คือคำตอบว่าทำไม? การอ่านแผนที่ดวงชะตาที่แม่นยำ จึงต้องทราบวัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิดที่แน่นอน และสถานที่เกิดที่ถูกต้อง

เราคือกลุ่มธาตุที่บันทึกรอยประทับพลังงานของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว ที่ฝังอยู่ใน DNA และทั้งหมดเกิดการเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลา เพราะสรรพสิ่งไม่เคยหยุดนิ่ง สั่นสะเทือนเคลื่อนไหวตลอดเวลา ดวงกำเนิดจึงบอกอดีตและเจตจำนงในการเกิดของเราในเบื้องต้นโดยอิงภาพดาว ณ.วันที่เราเกิด ส่วนดวงปัจจุบันคือผลกระทบของจักรวาลกับเรา ณ ขณะนั้น และเราคือผู้เลือกการตอบสนองผลกระทบนั้นต่อจักรวาล

การเข้าใจแผนที่ดวงชะตาชีวิตของเรา และบุคคลใกล้ชิด จึงเป็นทางลัดชีวิตในการออกจากปัญหาเดินทางสู่ความสำเร็จด้วยความคล้องจองไปกับพลังงานฟ้า รู้เวลารุก รู้เวลาที่ต้องหยุดรับ รู้เวลาวิเศษของตัวเองที่ต้องเร่งลงมือทำ รู้เวลาด้อยที่เราต้องพักวิปัสสนาเพื่อสร้างสนามพลังงานใหม่ระหว่างเรากับฟ้า จะพลิกวิกฤตดวงชะตาได้ รู้ว่าเราเป็นใคร มาเกิดชาตินี้เพื่อชำระกรรมใด และเพื่อสำเร็จในประสบการณ์ใด ชีวิตในกายเนื้อไม่ได้ยืนยาว สำเร็จเป้าหมายของชีวิตและจิตวิญญาณได้ไวๆ จะได้เหลือเวลาสำหรับอิสระแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงอันปราศจากสิ่งร้อยรัดใดใด นี่แหล่ะคุณประโยชน์ของโหราศาสตร์

- ค่าบริการอ่านดวงชะตา -

🔮 อ่านดวงชะตา-คำนวนฤกษ์ ด้วยโหราศาสตร์ตะวันตก แผนภูมิดวงชะตากำเนิดโดยละเอียด(มาก) พร้อมภาพคำนวณแผนภูมิดวงของเจ้าของดวงประกอบการบรรยายการอ่านดาวทุกตำแหน่ง เสนอในรุปแบบ PDF ประมาณ 80-100 หน้ากระดาษ (อาจเกินกว่านี้) สามารถใช้เป็นคู่มืออ่านดวงชะตาเกิดตนเองและบุคคลใกล้ชิดได้ตลอดชีวิต อ่านองศา ราศี เรือนชะตา ศูนย์รังสี รังสีสัมพันธ์ สมการดาวสำคัญๆ ให้อย่างละเอียดที่สุดอย่างครบถ้วน ทุกคนควรมีไว้เพื่อทราบแผนที่ชีวิตตนเอง รวมถึงควรทำให้บุคคลใกล้ชิด คนรัก บุตร-หลาน-พี่-น้อง

❌ใช้เวลาคำนวณและอ่านดวงชะตาประมาณ 15-30 วัน
❌ค่าบริการดวงชะตาละ 12,000 บาท
❌โทรคุย 45 นาที 3,900 บาท

🔮 อ่านดวงชะตาดวงคู่สมพงษ์ ด้วยโหราศาสตร์ตะวันตก แผนภูมิดวงชะตาดวงคู่สมพงษ์โดยละเอียด(มาก) พร้อมภาพคำนวณแผนภูมิดวงคู่สมพงษ์ของคู่เจ้าของดวงประกอบการบรรยายการอ่านดาวทุกตำแหน่ง เสนอในรูปแบบ PDF ประมาณ 80-100 หน้ากระดาษ (อาจเกินกว่านี้) ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของคู่สมพงษ์อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจพื้นฐานดวงชะตาร่วมกัน และนำไปปรับแก้ไขให้ความสัมพันธ์ราบรื่นยืนยาว เรา-เขา สัมพันธ์กันในฐานะอะไร เคยมีประสบการณ์กรรมใดร่วมกันมาก่อน และต้องการบรรลุประสบการณ์ใดในชาติปัจจุบัน อ่านองศา ราศี เรือนชะตา ศูนย์รังสี รังสีสัมพันธ์ สมการดาวสำคัญๆ ให้อย่างละเอียดที่สุดอย่างครบถ้วน ทุกคนควรมีไว้เพื่อทราบแผนที่ชีวิตตนเองและคนรัก รวมถึงคู่สมพงษ์พ่อ-ลูก แม่-ลูก เจ้านาย-ลูกน้อง คู่ค้า เพื่อนสนิท จับคู่สมพงษ์ดวงชะตาได้ทั้งหมด

ใช้เวลาคำนวณและอ่านดวงชะตาประมาณ 15-30 วัน
❌ค่าบริการอ่านดวงคู่สมพงษ์ 20,000 บาท
❌โทรคุย 45 นาที 3,900 บาท

อ่านดวงชะตาจร + ดวงรายปีอาทิตย์จรกุมอาทิตย์กำเนิด
แผนภูมิดวงชะจรจร+ดวงรายปี พร้อมภาพคำนวณแผนภูมิดวงของเจ้าของดวงประกอบการบรรยายการอ่านดาวทุกตำแหน่ง เสนอในรุปแบบ PDF ประมาณ 80-100 หน้ากระดาษ (อาจเกินกว่านี้) อ่านองศา ราศี เรือนชะตา ศูนย์รังสี รังสีสัมพันธ์ สมการดาวสำคัญๆ ให้อย่างละเอียดที่สุดอย่างครบถ้วน ทำให้ทราบสถานการณ์ชีวิตปัจจุบันอย่างละเอียดลึกซึ้ง

❌ใช้เวลาคำนวณและอ่านดวงชะตาประมาณ 15-30 วัน
❌ค่าบริการดวงชะตาละ 12,000 บาท
❌โทรคุย 45 นาที 3,900 บาท

** แนะนำ **
การอ่านจุดสำคัญย่อยๆ ในดวงชะตาอย่างละเอียด ไปทีละจุด จะทำให้เห็นรายละเอียดลีลาชะตาชีวิตได้ดีกว่า และสะท้อนให้เห็นภาพรวมได้อย่างยอดเยี่ยม จากประสบการณ์การอ่านดวงบุคคลมาหลายพันดวง พบว่า การย่อยจุดสำคัญในดวงช่วยพลิกชะตาชีวิต แก้ไขสถานการณ์ชีวิตได้รวดเร็วมาก และเจ้าของดวงก็โฟกัสกับข้อมูลดวงชะตาที่ได้รับได้ดีกว่ามาก

โหราศาสตร์กรรมและความสัมพันธ์
อ่านราหูเหนือ-ราหูใต้ เป้าหมายชีวิตและอดีตชาติ
>> https://bit.ly/3ZpyTkl

แผนภูมิดวงชะตาจุดราหูเหนือ-ราหูใต้โดยละเอียด(มาก) พร้อมภาพคำนวณแผนภูมิดวงของเจ้าของดวงประกอบการบรรยายการอ่านดาวทุกตำแหน่ง เสนอในรุปแบบ PDF ประมาณ 10 หน้ากระดาษ (อาจเกินกว่านี้) สามารถใช้เป็นคู่มืออ่านดวงชะตาเกิดตนเองและบุคคลใกล้ชิดได้ตลอดชีวิต อ่านองศา ราศี เรือนชะตา ศูนย์รังสี รังสีสัมพันธ์ สมการดาวสำคัญๆ ให้อย่างละเอียดที่สุดอย่างครบถ้วน

❌ใช้เวลาคำนวณและอ่านดวงชะตาประมาณ 7-10 วัน
❌ค่าบริการดวงชะตาละ 3,900 บาท
❌โทรคุย 45 นาที 3,900 บาท

คำนวณฤกษ์เฉพาะบุคคล
>> https://bit.ly/3SROy9R

ฤกษ์ทางโหราศาสตร์ คือการคำนวณหาตำแหน่งวัน-เวลาที่ดีสุดของฟ้า ณ.ปัจจุบัน หรือตามเวลาที่คำนวณขึ้นได้ โดยวัน เวลา ที่ดีของฟ้าในเรื่องนั้นๆ สะท้อนกับจุดเจ้าชะตาในดาวพื้นดวงชะตา หรือจุดสมการดาวในพื้นดวงชะตา จึงถือได้ว่า พลังฟ้า-ดินสัมพันธ์รังสีถ่ายโอนข้อมูลกับดวงชะตาเรา ซึ่งการวางฤกษ์ในเรื่องต่างๆ ที่เราต้องการนั้นมีประโยชน์และแสดงผลจริงกับดวงชะตามา พิสูจน์มาแล้วหลายพันดวงเห็นผลจริง แต่แค่การถ่ายโอนข้อมูลดวงเรากับฟ้าก็ยังไม่พอ เมื่อคำนวณจุดรังสีสัมพันธ์ได้แล้ว เจ้าชะตาจะต้องกระทำการกระตุ้นฤกษ์นั้นด้วยเพื่อปลุกดาวพื้นดวงให้แสดงผลพ้องจองกับดาวจรปัจจุบัน

เช่น ลูกดวงต้องการร่ำรวย เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ก็จะคำนวณจุดมหาเศรษฐีในพื้นดวงขึ้น และคำนวณหาฤกษ์วันที่ดาวจรบนเทห์ฟ้ามีรังสีสัมพันธ์ถึงจุดมหาเศรษฐีที่คำนวณไว้ แล้วกระทำการกระตุ้นฤกษ์แบบเฉพาะธาตุดวงของแต่ละดวงชะตา การกระตุ้นก็คือการactivate ดาวพื้นดวงให้มีฤทธิ์ เกิดพลังงานขึ้นมาเชื่อมต่อโอนถ่ายข้อมูลกับเทห์ฟ้าพลังจักรวาล การวางฤกษ์มีทั้งแบบ ฤกษ์ดีประจำวัน ฤกษ์ดีประจำอาทิตย์ ฤกษ์ดีประจำเดือน ฤกษ์ดีประจำปี ฤกษ์จันทร์เพ็ญ-จันทร์ดับของดวงชะตา และอื่นๆ ตามรายละเอียดและค่าบริการด้านล่าง

ตำแหน่งฤกษ์มหาเศรษฐีประจำวัน :: คำนวณสมการดาวจุดเศรษฐีมหาเศรษฐีในพื้นดวงชะตา และให้ฤกษ์เมื่อดาวจรปัจจุบัน อาทิตย์ พฤหัส มีรังสีสัมพันธ์กับจุดจอมฟ้า และกุม/ตรีโกณ กับจุดมหาเศรษฐี ฤกษ์นี้จะเกิดทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ในเวลาใกล้ๆ กันแต่ขยับออกไปเรื่อยๆ เพราะเมอริเดียน (จุดจอมฟ้า) เคลื่อนที่ทุกๆ 4 นาที การที่เรารู้เสี้ยวนาทีที่ดีที่สุดของเราในแต่ละวัน จิตเราจะโฟกัสมากขึ้นว่า วันนี้ เวลานี้ เราต้องกระทำสิ่งดีดีส่งพลังขึ้นไปเชื่อมต่อกับพลังงานฟ้าที่กำลังแสดงพลังงานที่ดี ทำทุกวันถี่ๆ จนเกิดเป็นคลื่นความถี่มหาเศรษฐีที่ตรงตามดวงชะตาและตรงกับพลังฟ้าขณะนั้น เราลิขิตดวงเศรษฐีขึ้นแก่ตนเองทุกวันตามเวลาที่จุดมหาเศรษฐีทำงาน ผลก็ต้องเป็นมหาเศรษฐีทันทีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า การกระตุ้นดวงชะตานั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นเพียงการสร้างรหัสเชื่อมข้อมูล บางดวงชะตาก็สวดมนต์สั้นๆ บางดวงชะตาก็หมุนแหวนทองคำ บางดวงชะตาก็ตั้งน้ำอธิษฐานแล้วดื่มให้หมด และอื่นๆ เคล็ดของแต่ดวงก็เปลี่ยนไปตามธาตุดาวของบุคคลนั้น ซึ่งจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดพร้อมฤกษ์ที่ได้รับ (คนชอบซื้อลอตเตอรี่ควรคำนวณฤกษ์มหาเศรษฐีประจำดวงไว้ เห็นผลดีจริง)

ค่าบริการคำนวณฤกษ์มหาเศรษฐีประจำวัน 30 วัน-ดวงชะตาละ 1,500 บาท
❌ค่าบริการคำนวณฤกษ์มหาเศรษฐีประจำวัน 60 วัน-ดวงชะตาละ 3,000 บาท
❌ค่าบริการคำนวณฤกษ์มหาเศรษฐีประจำวัน 120 วัน-ดวงชะตาละ 5,000 บาท

👉การกระตุ้นฤกษ์ควรทำติดต่อกัน 120 วันขึ้นไป
👉(อธิบายการคำนวณฤกษ์ประกอบภาพโดยละเอียด)

คำนวณฤกษ์ดาวใหญ่ มีรังสีสัมพันธ์ถึงจุดเจ้าชะตา และจุดสำคัญในชีวิตอื่นๆ เช่นจุดแต่งงาน จุดคู่แท้ จุดมหาเศรษฐี จุดถูกล๊อตตารี่ จุดเงินเข้ามหาศาล จุดชนะศัตรู จุดเชื่อมต่อฟ้าดิน จุดวิปัสสนา

❌คำนวณฤกษ์อาทิตย์ จันทร์ และ ดาวใหญ่ มีรังสีสัมพันธ์ถึงจุดเจ้าชะตา 1 ปี  (คำนวณวงรอบดาวใหญ่ให้ 90 ปี)

ค่าบริการดวงชะตาละ 6,900 บาท

คำนวณฤกษ์ให้ละเอียดครอบคลุมการเคลื่อนที่ของดาวใหญ่ทั้งหมด เช่น จุดพฤหัสจรกุมอาทิตย์กำเนิด เราจะโชคดีทุกรอบ 12 ปี อาทิตย์จรมากุมพฤหัสกำเนิดทุกรอบ 1 ปี เป็นวันแห่งความโชคดีสำเร็จ เสาร์จรมากุมราหูกำเนิด จุดสลายกรรมจะมีโชคดีขนาดใหญ่ เกิดทุกรอบ 30 ปี ราหูจรมากุมเสาร์กำเนิด ทุกๆ 18 ปี จะโชคดีไม่คาดฝัน จันทร์จรกุมศุกร์ กุมพฤหัส ทุกๆ รอบ 1 เดือน เป็นวันดี ได้เงินมีโชคลาภทำกิจการสำเร็จ คำนวณฤกษ์ดาวใหญ่ให้ครบทั้งหมด รวมเรื่องวันเมตตามหานิยมอำนาจดาวศุกร์/พลูโตด้วย และอื่นๆ

📌📌ต้องการฤกษ์ดีด้านใดแจ้งความประสงค์ให้เพิ่มเติมได้ทั้งหมด ฤกษ์เมตตามหานิยมไปค้าขายพบผู้ใหญ่ ไลฟ์ขายของให้คนเมตตานิยมรักใคร่ ฤกษ์แบบนี้ก็วางให้ได้ พร้อมเคล็ดลับเชิญพลังดาวพลังจักรวาลมาหนุนดวงชะตาในวันนั้นเวลานั้น เรื่องของฤกษ์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ แต่เป็นการเลือกกระทำให้ถูกสถานที่ ถูกเวลา ระหว่างพลังงานของดวงชะตาเรากับพลังงานของฟ้า ฟ้า-ดิน-เรา พลังแห่งสามเกิดที่ไหน ที่นั่นคือสวรรค์ เกิดเมื่อไหร่ คืออภิมหาปรมณูพลังงานสูง เสก สร้าง บันดาลผลได้ทุกอย่าง

ติดต่อคำนวณฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/hVPhVMi
LINE : @horomagick

Facebook Inbox >> กล่องข้อความเพจ
อ่านดาวเล่าดวง