ดาวศุกร์ดาวแห่งความรัก ดาวศุกร์เหมือนกัน เคมีธาตุต่างกัน อ่านไม่เหมือนกัน

ปฎิกริยาระหว่างธาตุดาว
เปลี่ยนไปตามธาตุดาวผสมดาว เรือนชะตา และราศี
ดาวศุกร์เหมือนกัน เคมีธาตุต่างกัน อ่านไม่เหมือนกัน
• ดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำ : ใช้อ่านความรัก ความปรารถนา การเงิน ทรัพย์สมบัติของมีค่า ความสวย ความสุข ความพึงพอใจ อ่อนหวานใจเย็นใจดีเผื่อแผ่ รักสงบ รักสวยรักงาม ทันสมัย ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีเป็นธรรมชาติ แต่หวั่นไหวเปลี่ยนแปรง่ายตามธรรมชาติของน้ำ
ศุกร์+ธาตุไฟ
อารมณ์เข้มข้นขึ้นเหมือนน้ำต้ม มีพลังความปรารถนารุนแรง กล้ารุก กล้าคิด กล้าแสดงออก
.
ศุกร์+ธาตุน้ำ
ชุ่มเย็น อ่อนไหว ใจอ่อน ใจดี ใจเย็น เมตตากรุณา ลังเล เชื่อง่าย ไม่แน่นอน ศิลปิน
.
ศุกร์+ธาตุลม
ฉลาด เท่าทันคนเท่าทันปัญหา ใจเร็ว ใจกล้า แต่ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวลมโชยเย็นใจ เดี๋ยวเป็นพายุบ้า
.
ศุกร์+ธาตุดิน
หนักแน่น มั่นคงขึ้น เปลี่ยนแปลงยากขึ้น สุขุมรอบคอบมีสติ ค่อยคิดค่อยทำ
❌ดาวศุกร์ กุม ดาวเสาร์ : ดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำ แสดงพลังของความสุข, ความสบายอารมณ์ ความรัก, ความสะดวกสบาย, ความสวยงาม,ทรัพย์สิน ฯลฯ เมื่อมากุมดาวเสาร์จึงได้รับธาตุไฟจากดาวเสาร์ก็ทำให้ธาตุน้ำเกิดความร้อนระอุขึ้น ความสุขสะดวกสบายที่เคยมีเกิดผลแห่งความร้อนรุ่มกดดันไม่ราบรื่นได้เช่นเดิม ผสมกับความหมายจากดาวเสาร์เข้าไปก็จะได้ความหมายว่า
.
– ความสุขความสบายที่มีความทุกข์ความเครียด
– ความปรารถนา อารมณ์ที่มีพลังของเสาร์ควบคุมให้อยู่ในกรอบมากขึ้น
– ความรักที่ผสมด้วยความตึงเครียด กดดัน หึงหวง เป็นความรักผสมทุกข์ ความรักที่มีอุปสรรค รักต่างวัย หากไปอยู่ในราศีธาตุดินต้องอ่านว่า..เป็นความรักที่มั่นคง หนักแน่น ดูแลห่วงใยรับผิดชอบ
• ดาวศุกร์เป็นประธาน ต้องนำด้วยความสุข, สะดวก สบาย, ปรารถนา ได้รับสิ่งที่มุ่งหวังอย่างง่ายๆ แต่เมื่อถูกดาวเสาร์กุมจึงทำให้ความสุขยากขึ้น มีอุปสรรคให้ต้องแก้ไข เนิ่นนานออกไป มีความเครียดวิตกกังวล
❌ดาวเสาร์ กุม ดาวศุกร์ : ดาวเสาร์เป็นดาวธาตุไฟ ให้พลังของความสันโดษ, ความเคร่งเครียด, ความเก่า, ความแก่, ความเนิ่นช้า, ความวิตกกังวล, ความอดทน, ความตระหนี่ ฯลฯ มื่อได้รับธาตุน้ำจากดาวศุกร์ไปผสม ก็จะลดทอนความรุ่มร้อนลงไป ผสมความหมายของดาวศุกร์เข้าไป ก็จะเป็นการอดทนรอคอยเพื่อให้ตนเองได้รับความสุข มั่นคงสบายในวันข้างหน้า (การอดเปรี้ยวไว้กินหวาน) หรือการตระหนี่และอดออมให้ได้รับความสุขในบั้นปลาย คู่ดาวในลักษณะนี้ ยังหมายถึงการเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นของเก่า(ดาวเสาร์) ให้เป็นทรัพย์(ดาวศุกร์) การมีดาวเสาร์เป็นประธานจึงเป็นการนำด้วยความทุกข์หรือความวิตกกังวล เมื่อจะมีรักก็เอาความวิตกกังวลเป็นตัวนำในทุกๆครั้ง ถ้าใช้ดาวเสาร์นำส่วนมากแล้วจะทำให้ความสมหวังในเรื่องรักเกิดขึ้นได้ยาก
💜ทำตัวเป็นเสาร์ ก็จะได้ศุกร์
💙ทำตัวเป็นศุกร์ ก็จะได้เสาร์
ทำทุกสิ่งด้วยพลังของความรัก ความอ่อนโยน เย็นให้พอ รอให้ได้ ศุกร์/เสาร์ ก็จะแสดงพลังด้านดีสูงสุดตามระดับของดวงจิตที่วิวัฒน์แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *